Rationalizare

– Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile
Post Reply
davos
Site Admin
Posts: 5
Joined: Sun Apr 16, 2023 10:49 pm

Rationalizare

Post by davos »

Î: Ce se intelege prin masura nr 12 din agenda 2030 "Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile"?
R chatgpt: Prin măsura nr. 12 din Agenda 2030 se înțelege asigurarea unor tipare de consum și producție durabile, care să susțină dezvoltarea economică și socială într-un mod sustenabil și responsabil din punct de vedere al mediului. Această măsură își propune să reducă impactul negativ al activităților economice asupra mediului și să promoveze utilizarea eficientă și durabilă a resurselor naturale.

Astfel, prin măsura nr. 12 se urmărește dezvoltarea unor modele de consum și producție care să fie durabile din punct de vedere al mediului, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, să minimizeze producerea de deșeuri și să promoveze reciclarea și reutilizarea materialelor și resurselor. De asemenea, se dorește promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice care să sprijine obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și implicarea tuturor actorilor relevanți în procesul de tranziție spre un model de consum și producție durabil.

În acest sens, măsura nr. 12 se bazează pe o abordare integrată și colaborativă, care implică toate nivelurile de guvernare, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea academică, cu scopul de a promova schimbări sistematice și transformaționale în economie și societate.
Î:cum vezi tiparul de consum pentru o persoana ?

R chatgpt: Văd tiparul de consum pentru o persoană ca fiind un set de comportamente, obiceiuri și preferințe legate de modul în care aceasta consumă resurse și bunuri, precum și modul în care își organizează viața și activitățile zilnice. Aceste comportamente pot fi influențate de o serie de factori, precum cultura, educația, venitul, mediul social, moda sau preocupările legate de mediul înconjurător.

În general, un tipar de consum responsabil și durabil ar trebui să implice alegeri și decizii care să reducă impactul negativ asupra mediului și să promoveze utilizarea eficientă și durabilă a resurselor. Aceste alegeri pot include, de exemplu, alegerea produselor ecologice sau reciclabile, reducerea consumului de energie și apă, utilizarea transportului public sau bicicletei în locul mașinii personale, achiziționarea de produse locale și de sezon, reducerea consumului de carne sau promovarea obiceiurilor de viață sănătoase și durabile.

În general, un tipar de consum durabil trebuie să țină cont de implicațiile pe termen lung ale deciziilor și alegerilor făcute în prezent, având în vedere efectele asupra mediului și asupra calității vieții noastre și a generațiilor viitoare.

Î: Exista alimente care au un impact negativ asupra mediului si care ar fi recomandat sa fie scoase sau reduse din alimentatia omului ?
R chatgpt: Da, există alimente care au un impact negativ asupra mediului și care ar fi recomandat să fie reduse sau eliminate din alimentația umană. Unele dintre aceste alimente includ:

1. Carnea roșie și produsele lactate - producția acestora necesită o cantitate mare de resurse naturale, cum ar fi apa și hrana pentru animale, și emit cantități semnificative de gaze cu efect de seră.

2. Peștele supraexploatat sau provenit din pescuitul ilegal - pescuitul excesiv poate duce la scăderea stocurilor de pește și la distrugerea habitatelor marine.

3. Produsele procesate și ambalajele din plastic - acestea generează o cantitate mare de deșeuri și poluare, având un impact negativ asupra mediului înconjurător.

4. Cultivarea anumitor alimente care necesită o cantitate mare de apă și pesticide, precum orezul, cafeaua sau ciocolata - acestea pot duce la epuizarea resurselor naturale și la contaminarea solului și a apei.

În general, reducerea consumului de carne și produse lactate, a alimentelor procesate și a ambalajelor din plastic poate fi benefică pentru sănătatea noastră și pentru mediul înconjurător. De asemenea, este important să optăm pentru alimente locale și de sezon, să evităm pierderile și risipa alimentară și să promovăm practici agricole sustenabile și responsabile.

Concluzie: proiectul orasului de 15 minute deriva din aceasta masura si mai putem observa ca anumite alimente senatoase pentru om vor fi interzise .
Post Reply

Return to “Argumente ce contrazic bunele intentii ale obiectivului”